Schakel hulp in bij hoge schulden!

Met geld lenen is niets mis. Je kunt wat extra financiële ruimte nodig hebben voor een nieuwe auto of een verbouwing. Het wordt pas vervelend wanneer je niet meer aan de aflossingsverplichting kan voldoen en daardoor in de problemen komt.

© Pixabay.com

Hoe ontstaan schuldproblemen?
Je verliest je baan of andere inkomsten die je gebruikte om elke maand netjes je lening af te lossen. Vaak ontstaat dan een gevoel van schaamte en wat mogelijk met een kleine betalingsachterstand begon, wordt een steeds groter wordend probleem waar je zelf niet meer uitkomt. Misschien heb je of probeer je andere leningen af te sluiten om alsnog aan je betalingsverplichting te voldoen. Of heb je al een achterstand en gaat de wasmachine kapot, waardoor je ergens anders geld vandaag moet halen om een nieuwe wasmachine aan te schaffen. Zolang je geen hulp zoekt, groeit het probleem en dus ook de schuldenberg. Voor je het weet staan er deurwaarders op de stoep en raak je de inboedel of je huis kwijt.

Wacht niet met hulp zoeken
Laat schaamte geen reden zijn om niet tijdig hulp in te schakelen. Je bent niet de enige die financiële problemen heeft en er zijn veel instanties die je er bij kunnen helpen. Neem contact op met de bank of schuldeisers om het probleem uit te leggen. Mogelijk kan er een betalingsregeling getroffen worden. Zelf kun je ook al bepaalde stappen zetten. Ga nooit zitten wachten tot iemand je inboedel of huis komt opeisen!

Maak een begroting
Zo krijg je zelf inzicht in hoe groot de schuld is en hoeveel je denkt af te kunnen lossen. Dit is ook handig naar de kredietverstrekkers toe, omdat je zo de wil toont dat je af wil lossen. Belangrijk is dat je zelf al naar oplossingen zoekt om de schulden te verkleinen.

Hulp van een schuldbemiddelaar
Heb je alles geprobeerd om zelf uit de schulden te komen maar lukt dit niet? Schakel een schuldbemiddelaar in. Die vind je meestal via de gemeente waarin je woont. Een schuldbemiddelingsbureau heeft namelijk hetzelfde doel als jij: zorgen dat de schuld wordt afgelost en dat op een manier dat je situatie niet onleefbaar wordt. Een schuldbemiddelaar gaat samen met jou kijken wat de mogelijkheden zijn. Wat is de financiële draagkracht? Kunnen er met de schuldeisers afspraken worden gemaakt? Voorwaarde van betalingsregelingen is dat alle schuldeisers mee moeten doen. Het voordeel van schuldbemiddeling is dat je ondersteuning krijgt en je met goede afspraken ook weet waar je aan toe bent en wat je elke maand moet aflossen. Belangrijk is wel dat je je aan de afspraken houdt, want anders zal een schuldbemiddelaar de hulp intrekken.

Schuldsanering als laatste redmiddel
Liever laat je het niet zover komen maar mocht je er met schuldeisers niet uitkomen, dan is schuldsanering een laatste manier om uiteindelijk weer schuldenvrij te worden. Je kunt hier alleen als laatste redmiddel een beroep op doen wanneer je kunt bewijzen dat je zelf alles gedaan hebt om een oplossing te vinden. Is dit niet gelukt, dan zal de rechter beslissen over een schuldsaneringsregeling. Dan wordt een periode vastgesteld waarin jij moet zorgen dat je toch zoveel als financieel haalbaar zal aflossen in een bepaalde periode. De rechter bepaalt ook hoeveel geld je in die periode hebt voor je eigen levensonderhoud. Een belangrijke voorwaarde om in de schuldsanering te komen, is dat je niet opzettelijk in de financiële problemen bent geraakt. Een schuldsaneringsperiode duurt maximaal 5 jaar. Leef je op bijstandsniveau, dan wordt deze periode ingekort tot 3 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *